Početna
 
 
Ime i prezime

Dr Mile Bogdanović

Zvanje profesor strukovnih studija
Naziv institucije u  kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac (Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu), 01.10.1997.
Uža naučna odnosno umetnička oblast menadžment u biznisu
marketing i trgovina
Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 02.06.2003. 29.09.2005. Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac u Leskovcu menadžment u biznisu
marketing i trgovina
Doktorat 2004. Fakultet za poslovne studije “Megatrend” u Beogradu ekonomske nauke
Specijalizacija      
Magistratura 16.03.1985. Pravni fakultet, Niš ekonomske nauke
Diploma 1980. Ekonomski fakultet, Niš ekonomija
Spisak predmeta koje nastavnik drži u tekućoj školskoj godini
  naziv predmeta     vrsta studija
1. Poslovna ekonomija strukovne studije prvog stepena
2. Carinsko i špeditersko poslovanje strukovne studije prvog stepena
3. Menadžment turizma i ugostiteljstva strukovne studije prvog stepena
Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)
1.

"Istraživanje tržišta organskih proizvoda",  Naučno stručno savetovanje,   "Selo i turizam",  Velika Plana,  3. i 4. jun 2010.

2.

 "Specifičnost planiranja i strategija turističke propagande i ruralnim područjima". Naučno stručno savetovanje,   "Selo i turizam",  Velika Plana,  3. i 4. jun 2010.

3.

"Razvojna strategija sela", XVI Međunarodni naučni skup "Vlasinski susreti",  2. i 3. septembar 2010,  (Zavod za proučavanje sela,  Srpsko udruženje za sociologiju sela).

4.

’’Preduzeće zasnovano pa resursima",  Časopis "Tekstil i praksa" br.2,  decembar 2010. DIT-Leskovac.

5.

’’Učestvovanje stanovnika u obnovi i razvoju sela,  pa primeru- Orština Vlasotince,  selo Jezdine",  XVII Međunarodni naučni skup Vlasinski susreti,  1. i 2. septembar 2011. (Zavod za proučavanje sela,  Srpsko udruženje za sociologiju sela).

6.

’’Preduzeće kao subjekt ekološke ekonomije",  IX Simpozijum "Savremene tehnologije i privredni razvoj",  21. i 22. novembar 2011.,  Tehnološki fakultet Leskovac.

7.

’’Specifičnost planiranja i strategija turističke propagande u ruralnim područjima’’,  Međunarodni susreti,  Zavod za proučavanje sela,  2013. godina.

8.

’’Poslovno povezivanje u funkciji rasta i razvoja privrede’’, Međunarodna poslovna konferencija,  Viša strokovna škola,  Celje, Slovenija,  2014.godina.

9.

’’Savremeni aspekti uloge marketinga i menadžmenta u sagledavanju poslovnog okruženja’’,  Međunarodna poslovna konferencija,  Viša strokovna škola,  Celje,  2014.godina.

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika
Ukupan broj citata  
Ukupan broj radova sa SCI (SSCI) liste  

Trenutno učešće na projektima

Domaći Međunarodni
Usavršavanja